آخرین اخبار مدارس


30 آذر دبستان دخترانه سما

13 آبان دبستان دخترانه سما

14 مهر دبستان دخترانه سما

28 مهر دبستان دخترانه سما

28 مهر دبستان دخترانه سما

15 مهر دبستان دخترانه سما

19 شهریور دبستان دخترانه سما

31 شهریور دبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

سوسکی خانم پرداره

سوسن طاقدیس

شعر کودک

دبستان دخترانه سما

خاطرات یک مشاور

خاطرات یک مشاور

مشاوران -- ایران --

دبستان دخترانه سما

عسل

مصطفی نجفی

عسل -- مصارف درمانی

دبستان دخترانه سما

دنیای هنر

ناگاتانی مگومی

داستان

دبستان دخترانه سما

آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا اق‍ی‍ان‍وس‌

ک‍اری‌ ب‍س‌ س‍وت‍و

ح‍ی‍وان‍ه‍ای‌ دری‍ای

دبستان دخترانه سما

این طرف زرشک ان طرف تمشک

سوسن طاقدیس

شعر کودک

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرادستوری

مسابقه: انشاپرسش مهر

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

مریم میرزاده

مسابقه: ژیمناستیک

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

حنانه جاوید

مسابقه: انشاپرسش مهر

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

فاطمه قانعی

مسابقه: کونگ فو

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

ستایش کارگر

مسابقه: دوچرخه سواری

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

هانيه روانبد

1384/02/04

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نهال نامور

1383/02/05

دبستان دخترانه سما

صفا دلاور

1385/02/02

دبستان دخترانه سما

حديث رنجبر

1389/02/01

دبستان دخترانه سما

زهرا بهاري

1384/02/01

دبستان دخترانه سما

آتريسا طاهري

1387/02/01

دبستان دخترانه سما

هديه زهرا ارتيشدار

1387/02/04

دبستان دخترانه سما

درسا شريفي

1384/02/04