آخرین اخبار مدارس


26 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

25 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

25 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

19 دی دبستان دخترانه سما

07 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

07 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

29 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

28 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

28 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ش‍ن‍اخ‍ت‌ ن‍وج‍وانان و کلیدهای طلایی برخورد ب

امیر احمدی دارانی

روانشناسی کودک ونوجو

دبستان دخترانه سما

آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا اق‍ی‍ان‍وس‌

ک‍اری‌ ب‍س‌ س‍وت‍و

ح‍ی‍وان‍ه‍ای‌ دری‍ای

دبستان دخترانه سما

خاطرات یک مشاور

خاطرات یک مشاور

مشاوران -- ایران --

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فت دختر، هفت پسر

اربارا کهن, بهیه لاوجوی

داستان

دبستان دخترانه سما

عسل

مصطفی نجفی

عسل -- مصارف درمانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مجموعه تاریخ برای نوجوانان(داروین

: ادموند اکونور

تاریخی علمی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

شکوه جاوید

مسابقه: آزمون پیشرفت تحصیلی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مریم حیدری

مسابقه: آزمون پیشرفت تحصیلی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

حوراوفادار

مسابقه: تشعیر

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

هلنا زراعتی

مسابقه: مسابقات هنری. پاستل روغنی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

حدیث قنبرزاده

مسابقه: سرود

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فازمه بهاری

مسابقه: پته دوزی

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

هستی یادگارفرد

مسابقه: مسابقات هنری. مدادرنگ

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فائزه دلجو

مسابقه: سرود

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ملیکامحمدی

مسابقه: سرود

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

محدثه زینلی

مسابقه: مسابقات هندبال.فنی ترین بازیکن

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

آتنا فرخی

مسابقه: مسابقات هنری. تکنیک آبرنگ

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

الهه خسروی نیا

مسابقه: مسابقات هنری. قلم فلزی

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

هستي قنبري

1389/10/29

دبستان دخترانه سما

فاطمه مرادي زاده بريزي

1385/10/29

دبستان دخترانه سما

مهسا تالانه

1390/10/28

دبستان دخترانه سما

يكتا عباس زاده

1387/10/25

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ساره احمدي

1382/10/28

دبستان دخترانه سما

تينا بگلري

1388/10/28

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه طالبي

1383/10/27

دبستان دخترانه سما

عليرضا دهباشي فرد

1390/10/29

دبستان دخترانه سما

گيلدا بزرگي

1389/10/23

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فرزانه تابش

1382/10/26