آخرین اخبار مدارس


22 تیردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

10 خرداددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

19 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

19 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

18 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

18 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

17 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فت دختر، هفت پسر

اربارا کهن, بهیه لاوجوی

داستان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

شازده کوچولو

آنتوان دو سنت اگزوپری

داستان کوتاه خارجی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

بنویس تا اتفاق بیفتد

هنریت آن کلاوسر

روانشناسی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مشق آخر

سمیه لندی اصفهانی

زندگینامه

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سفرنامه ناصر خسرو

ناصرخسرو قبادیانی

سفرنامه

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

بی بال پریدن

قیصر امین پور

شعر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

یادت باشد

محمدرسول ملاحسنی

خاطرات

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نه

محمدرضا حدادپور جهرمی

ضد صهیونسیم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تپه جاویدی و راز اشلو

اکبر صحرایی

داستان های فارسی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

عارف 12 ساله

سید حسین موسوی

مادرانه های نوجوان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مستند داستان حجره پریا

محمدرضا حدادپور جهرمی

داستان های فارسی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

خاک های نرم کوشک

سعید عاکف

سرگذشت نامه

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مربی پرورشی

مسابقه: مقام اول شورای دانش آموزی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

الناز طلایه

مسابقه: انشا نویسی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آناهیتا محسن زاده

مسابقه: سازه های زیستی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مریم کامیاب

مسابقه: سازه های زیستی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ریحانه شمسی

مسابقه: تنیس روی میز

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ملیکا محمدی

مسابقه: تنیس روی میز

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

کوثرتشکر

مسابقه: قران طرح قدس

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نگین یگانه

مسابقه: انشاءنماز

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

کوثرتشکر

مسابقه: قران طرح قدس

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهره آتشین

مسابقه: جشنواره نوجوان خوارزمی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرا داداللهی

مسابقه: مسابقه هندبال

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نگین یگانه

مسابقه: انشاءنماز

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

نيايش جويبار

1390/05/23

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهسا زرگريان

1383/05/25

دبستان دخترانه سما

سپيده نخلي

1387/05/24

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

غزل حامدي نيا

1383/05/28

دبستان دخترانه سما

مريم قاسمي

1387/05/30

دبستان دخترانه سما

زهرا صبوري

1387/05/28

دبستان دخترانه سما

اطهر گودرزي

1391/05/31

دبستان دخترانه سما

ليلا خليليان

1385/05/23