آخرین اخبار مدارس


14 دیدبیرستان دوره اول دخترانه

30 آذردبیرستان دوره اول دخترانه

30 آذردبیرستان دوره اول دخترانه

06 آذردبیرستان دوره اول دخترانه

20 آباندبیرستان دوره اول دخترانه

13 آباندبیرستان دوره اول دخترانه

11 مهردبیرستان دوره اول دخترانه

09 مهردبیرستان دوره اول دخترانه

01 مهردبیرستان دوره اول دخترانه

22 تیردبیرستان دوره دوم دخترانه

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه

ش‍ن‍اخ‍ت‌ ن‍وج‍وانان و کلیدهای طلایی برخورد ب

امیر احمدی دارانی

روانشناسی کودک ونوجو

دبیرستان دوره دوم دخترانه

تب مژگان

محمدرضا حدادپور جهرمی

مستند داستانی

دبیرستان دوره دوم دخترانه

مهربان تر از نسیم

حمیدرضا سیدناصری، محمد ناصری،

زندگینامه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

حکایت‌های تلخ وشیرین

مساجد شش گانه جنوب تهران

زندگینامه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

پرتقال در جعبه ابزار

احمد ملکوتی خواه

ادبیات

دبیرستان دوره اول دخترانه

گروه خونیab

زینب صبی

رژیم غذایی مناسب

دبیرستان دوره دوم دخترانه

مشق آخر

سمیه لندی اصفهانی

زندگینامه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

من ادواردو نیستم

گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی

زندگینامه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

این وبلاگ واگذار می شود

فرزاد حسن زاده

داستان کوتاه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

ادب حضور 2: اسرار ماه شعبان

محمدتقی فیاض بخش

اسلامی

دبیرستان دوره دوم دخترانه

من زنده ام

معصومه آباد

خاطرات دوران اسارت

دبیرستان دوره دوم دخترانه

مستند داستان حجره پریا

محمدرضا حدادپور جهرمی

داستان های فارسی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه

زهرا صبوری

مسابقه: احکام

رتبه: سوم

دبستان دخترانه

غزل مرشدی

مسابقه: مسابقات شطرنج

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه

زهرا دادالهی

مسابقه: مسابقات هندبال

رتبه: دوم

دبستان دخترانه

یاس فضلی

مسابقه: سرود

رتبه: اول

دبستان دخترانه

زهراکاظمی

مسابقه: هندبال

رتبه: اول

دبستان دخترانه

نگارباقری

مسابقه: سرود

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه

نغمه شمسایی

مسابقه: مدادرنگ

رتبه: دوم

دبستان دخترانه

پریاشرفا

مسابقه: ماژیک

رتبه: سوم

دبستان دخترانه

لیناایزدی

مسابقه: سرود

رتبه: اول

دبستان دخترانه

ناهیدفخری

مسابقه: سرود

رتبه: اول

دبستان دخترانه

عسل محمودی زاده

مسابقه: خوشنویسی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه

کیانا محمدی

مسابقه: طراحی با زغال

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره اول دخترانه

سحررحیم زاده،کوثرآتشین

کاربردگیاهان دارویی منطقه لارستان

دبیرستان دوره اول دخترانه

الناز عباسیان وکوثرآتشین

بررسی رابطه بازی های رایانه ای خشن و پرخاشگری دانش آموزان دختر

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه

ثمين رضوي پور

1391/05/16

دبیرستان دوره اول دخترانه

ياسمن دلجو

1385/05/18

دبستان دخترانه

فاطمه شادماني

1391/05/17

دبستان دخترانه

ثمينا قنبرزاده

1391/05/19