آخرین اخبار مدارس


22 تیردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

10 خرداددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

19 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

19 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

18 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

18 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

17 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تو شهید نمی شوی

احمد رضا بیضائی

خاطرات

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

من ادواردو نیستم

گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی

زندگینامه

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

شازده کوچولو

آنتوان دو سنت اگزوپری

داستان کوتاه خارجی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تب مژگان

محمدرضا حدادپور جهرمی

مستند داستانی

دبستان دخترانه سما

آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا اق‍ی‍ان‍وس‌

ک‍اری‌ ب‍س‌ س‍وت‍و

ح‍ی‍وان‍ه‍ای‌ دری‍ای

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سربلند

محمد علی جعفری

خاطرات

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ش‍ن‍اخ‍ت‌ ن‍وج‍وانان و کلیدهای طلایی برخورد ب

امیر احمدی دارانی

روانشناسی کودک ونوجو

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

عارف 12 ساله

سید حسین موسوی

مادرانه های نوجوان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

بنویس تا اتفاق بیفتد

هنریت آن کلاوسر

روانشناسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مجموعه تاریخ برای نوجوانان(داروین

: ادموند اکونور

تاریخی علمی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

بی بال پریدن

قیصر امین پور

شعر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پسرک فلافل‌فروش

جمعی از نویسندگان

تاریخ - شهادت - مذه

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه اسمعیلی

مسابقه: انشای نماز

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پارمیداملک زاده

مسابقه: نقشخوانی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مانیا عزیزی

مسابقه: تنیس روی میز

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مریم کامیاب

مسابقه: طراحی با مداد

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آناهیتا محسن زاده

مسابقه: سازه های زیستی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

اطهراشکوه

مسابقه: مقام اول کاشیکاری

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نیلوفرانصاریان

مسابقه: حفظ

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

باران می آید سارا...

مسابقه: نمایشنامه خوانی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مریم کامیاب

مسابقه: سازه های زیستی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ستایش باقرنژاد

مسابقه: جشنواره نوجوان خوارزمی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نسیم جمالپور

مسابقه: نهج البلاغه

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نسیم جمالپور

مسابقه: نهج البلاغه

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهسا زرگريان

1383/05/25

دبستان دخترانه سما

زهرا صبوري

1387/05/28

دبستان دخترانه سما

سپيده نخلي

1387/05/24

دبستان دخترانه سما

مريم قاسمي

1387/05/30

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

غزل حامدي نيا

1383/05/28

دبستان دخترانه سما

ليلا خليليان

1385/05/23

دبستان دخترانه سما

نيايش جويبار

1390/05/23

دبستان دخترانه سما

اطهر گودرزي

1391/05/31