آخرین اخبار مدارس


31 فروردیندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

28 فروردیندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

27 فروردیندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

27 فروردیندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

24 فروردیندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

24 فروردیندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

20 فروردیندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

20 فروردیندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

19 فروردیندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

18 فروردیندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا اق‍ی‍ان‍وس‌

ک‍اری‌ ب‍س‌ س‍وت‍و

ح‍ی‍وان‍ه‍ای‌ دری‍ای

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

بنویس تا اتفاق بیفتد

هنریت آن کلاوسر

روانشناسی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

عارف 12 ساله

سید حسین موسوی

مادرانه های نوجوان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

خاک های نرم کوشک

سعید عاکف

سرگذشت نامه

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سربلند

محمد علی جعفری

خاطرات

دبستان دخترانه سما

عسل

مصطفی نجفی

عسل -- مصارف درمانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مجموعه تاریخ برای نوجوانان(داروین

: ادموند اکونور

تاریخی علمی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

من زنده ام

معصومه آباد

خاطرات دوران اسارت

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ادب حضور 2: اسرار ماه شعبان

محمدتقی فیاض بخش

اسلامی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

این وبلاگ واگذار می شود

فرزاد حسن زاده

داستان کوتاه

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

من ادواردو نیستم

گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی

زندگینامه

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

شعرهای پاشنه بلند

سعیده موسوی زاده جزایری

شعر- طنز جدی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه اسمعیلی

مسابقه: انشای نماز

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مریم آغاز

مسابقه: تنیس روی میز

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نسیم جمالپور

مسابقه: نهج البلاغه

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

کوثرتشکر

مسابقه: قران طرح قدس

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نیلوفرانصاریان

مسابقه: حفظ

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پارمیداملک زاده

مسابقه: نقشخوانی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

اسراقاسمی

مسابقه: ترتیل

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ریحانه شمسی

مسابقه: تنیس روی میز

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

گزوه سرود

مسابقه: سرود

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ملیکامحمدی

مسابقه: هندبال

رتبه: چهارم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

کوثرتشکر

مسابقه: قران طرح قدس

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نسیم جمالپور

مسابقه: نهج البلاغه

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

النا صامت

1391/01/23

دبستان دخترانه سما

كوثر سروش

1386/01/23

دبستان دخترانه سما

نرجس صفرپور

1388/01/24

دبستان دخترانه سما

فاطمه گيرنده

1389/01/27

دبستان دخترانه سما

لينا ايزدي

1387/01/30

دبستان دخترانه سما

محيا حاجيان

1386/01/25

دبستان دخترانه سما

نيلوفر خرم نژاد

1391/01/27

دبستان دخترانه سما

رقيه راستگو

1390/01/27

دبستان دخترانه سما

مهسا قنبري

1391/01/28

دبستان دخترانه سما

مريم شيوخي

1386/01/25

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

كوثر شكوري

1383/01/25